Sertifikalı Mentorlük Eğitimi Başvurusu Açıldı

– Bilgi ve becerilerinizi yeni girişimciler ve KOBİ’ler ile paylaşarak onların da başarmalarına katkı sağlamak ister misiniz?

– Mentorlük becerileri kazanarak kariyerinizi çeşitlendirmek ilginizi çeker mi?

O halde Mentor olmak tam size göre!
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) tarafından yürütülen Enhancer-AB projesinde; teknik ve idari alanlarda deneyimli uzmanların, verilecek sertifikalı mentorluk eğitimi sonrasında yeni girişimci ve KOBİ’lere bilgi ve becerileri ile yol göstermeleri hedeflenmektedir.

Mentorlük faaliyetleri kapsamında sertifikalı mentorler tarafından, Girişimci ve KOBİ’lere yeni ürün geliştirme ve prototip üretmeleri sürecinde destek verilecektir. Sisteme katılan uzmanlar, mentorluk yeteneklerini geliştirecek, katma değerli ürünlerin üretilmesine katkı sağlayacak ve ek gelir elde edebileceklerdir.

Mentorluk Nedir?
Mentorluk; belirli bir alanda deneyim, bilgi birikimi veya uzmanlığa sahip kişinin, bir başkasının gelişimini sağlamak için yol göstererek ve bilgilendirerek katkıda bulunması, diğer deyişle akıl hocalığı yapmasıdır. Yani uzmanların deneyim ve yeteneklerini başkalarıyla paylaşmalarıdır.

Başvuru için gerekli şartlar:
• En az 5 yıl iş tecrübesine sahip olmak,
• Teknik mentorler için; Üniversitelerin 4 yıllık Mühendislik ya da 2 Yıllık Teknik ve Mesleki Eğitim bölümlerinden,
• İdari mentorler için; Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi-İdari bilimler vb. bölümlerinden mezun olmak,
• İnovasyon, Endüstriyel Tasarım, Tasarım Odaklı Düşünme, Seri üretim, Yeni Ürün Geliştirme, TRİZ vb. alanlarda deneyimli olmak.
• Güçlü iletişim becerilerine sahip olmak.

Mentordan beklenenler:
• Toplam 24 saatlik sertifikalı mentorluk eğitimine katılmak,
• Eşleştiği girişimci veya KOBİ ile toplam 56 saat mentorluk görüşmesi yaparak, yeni ürün geliştirme, tasarım, prototipleme vb. alanlarda deneyimini aktarmak ve bunu raporlamak
• Program ekibi ile iletişime geçmesi gereken durumlarda ulaşılabilir olmak,
• Girişimci veya KOBİ’nin yeni ürün geliştirmesine destek vermek.

BAŞVURU İÇİN ANASAYFA’DA YER ALAN BAŞVURULAR SEKMESİNE TIKLAYINIZ.

*Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
AB tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesinin temel amacı, geçim kaynağı ve istihdam imkanları aracılığıyla Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Evsahibi Topluluklara katılımına katkıda bulunmaktır.