Kuluçka Merkezi

ÖN KULUÇKA AŞAMASI

Teknoloji odaklı iş fikrine ssahip girişimcilere şirketleşme sürecinden önce danışmanlık, mentorluk, prototipleme, fiziksel mekan destekleri verilerek iş modelleri oluşturur ve iş fikrinin doğrulanması ücretsiz yapılır.

 

KULUÇKA AŞAMASI

İş modelini oluşturmuş girişimcilere şirket kurma ve yönetimi sürecinde fiziksel mekan tahsisi, eğitim, danışmanlık, mentorluk, prototipleme hizmetleri sağlanır. Kurulan spin-off, startup’lara kira, mali müşavirlik, genel gider desteği sunulmaktadır. Uygun iş fikrine sahip girişimciler, yatırımcılar (Girişim sermayesi fonları ve melek yatırımcılar) ile eşleştirilerek fon sağlanır.