Patent ve Lisanlama

Fikri Hakları Birimi’nin temel amacı; başta Hasan Kalyoncu Üniversitesi araştırmacıları, akademisyenleri ve öğrencilerine olmak üzere; tüm işletmeler, araştırmalar ve öğrenciler için fikri mülkiyet haklarının korunmasında bütün süreçlerde yer almak, bu hususta farkındalık oluşturma çabalarına imza atmak, lisanslama ve ticarileştirilme hizmetlerini gerçekleştirmektir.

Bu doğrultuda;
* Akademisyen, sanayici ve öğrenciler arasında fikri mülkiyet hakları konusunda farkındalık oluşturma, eğitim ve seminerler düzenleme,
* Buluşun tescil edilebilirlik ve tescil kapsamını belirleme,
* Patent ön araştırması yapma,
* Patent ticarileşebilirliğini değerlendirme,
* Ulusal ve uluslararası patent yazım ve başvuru süreçlerini gerçekleştirme,
* Tescil sürecinde; Türk Patent-Buluş Sahibi ile koordinasyonu sağlamak,
* Fikri Mülkiyet Hakları sözleşmelerini yazma,
* Lisanslama ve ticarileşme süreçlerine destek olma,
* Buluş değeri taşıyan fikrin tanıtım faaliyetlerini yürütme,
* Üniversitede FSMH konusunda yapılan tüm eski, güncel ve gelecek çalışmaların tek bir merkezde toplanarak takip edilmesi ve düzenli olarak güncellenmesi faaliyetleri yürütülmektedir.