Proje Destek

Proje Destek Birimi’nin temel amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde ve bölgede bulunan araştırmacı ve akademisyenlerin ulusal/uluslararası destek programlarına katılımının arttırılması ve yararlanabilmesi adına; bilgilendirme, projelendirme ve idari destek hizmetlerinin verilmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;
* Farklı kurum ve kuruluşların Ulusal ve Uluslararası Destek Programlarının tanıtımın faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Destek programlarına yönelik çağrı duyurularının yapılması,
* Proje hazırlama, yazma, yürütme ve raporlama desteği verilmesi,
* Proje önerisi ön değerlendirme hizmeti gerçekleştirilmesi,
* Red almış projelerin revize edilmesi,
* Destek programları ile ilgili eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
* Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesinde gerekli koordinasyonu sağlanması ve idari desteğin verilmesi,
* Meslek odaları, Sanayi Kuruluşları, ilgili kamu kurumları ve STK’lar ile işbirlikleri oluşturulması,
* İlgili konularda eğitimlerin organize edilmesi, faaliyetleri yürütülmektedir.