Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi’nin temel amacı, üniversitedeki bilimsel potansiyelin, sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesine katkıda bulunmak ve bölgedeki firmaları Ar-ge, inovasyon çalışmalarına yönlendirerek, üniversitedeki akademisyen ile sanayici arasında karşılıklı güvene dayalı, sürdürülebilir işbirliğini sağlamaktır.

Bu doğrultuda;
* Akademiye ve sanayiye proje danışmanlığı hizmetlerinin sunulması (proje yazma, yürütme, raporlama),
* Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi, ya da teknopark şubesi kurulumları ve proje geliştirme süreçlerine destek verilmesi,
* Sanayi kuruluşlarının Ar-Ge temelli çalışmalarını ulusal ve uluslararası hibe ve destek programlarından yararlanacak şekilde  projelerin geliştirilmesi,
* Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması, uygulanması, ticarileştirilmesi,
* Sanayiden gelen ihtiyaç taleplerini, üniversitede konunun uzmanlığına sahip doğru akademisyene yönlendirilmesi ve danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması,
* Üniversite-sanayi buluşma platformlarının inşa edilmesi,
* Sanayicilerin sorunlarını tespit edebilmek için yapılan düzenli sanayici ziyaretlerinde elde edilen bilgiler doğrultusunda sanayi ihtiyaç analizi oluşturmak,
* İşbirliği aşamasındaki projelerde sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi gibi konularda hizmet verilmesi, faaliyetleri yürütülmektedir.