ENHANCER PROJESİ
Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi; Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin, geçim kaynağı ve istihdam imkânları aracılığıyla, ev sahibi topluluklara katılımına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi – Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından uygulanan “Yeni Ürün Geliştirmek İçin Altyapının Güçlendirilmesi ve Mentör Köprüsünün Kurulması Projesi” ile Türk ve Suriyeli Girişimci/KOBİ’lerin yenilikçi ürün geliştirmelerine destek verilmesi, bunun için Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi’nin kapasitesinin geliştirilmesi ve işbirliği mekanizmasının kurulması amaçlanmaktadır. Ayrıca Proje kapsamında belirli sayıda KOBİ/Girişimciye yeni ürün geliştirme sürecinde fizibilite yapma, mentorluk ve prototipleme destekleri sağlanacaktır.

Enhancer Projesinin diğer hedefleri:
– Kalyon Garaj altyapısının güçlendirilmesi,
– KOBİ ve Girişimcilerin sürekli olarak yararlanabilecekleri Mentor Havuzunun kurulması,
– KOBİ ve Girişimcilere güvenilir ve kaliteli hizmet sunacak işbirliği firmaları havuzunun oluşturulması,
– KOBİ ve Girişimci destek başvuru ara yüzünün geliştirilmesi,
– Kalyon Garaj Tasarım ve Prototipleme hizmetlerinin geliştirilmesi,
– Patent, Marka Tescili ve Faydalı Model hizmetinin geliştirilmesi,
– Kalkınma Sahnesi (Demo Day) Organizasyonu ile yeni ürünlerin tanıtılması.

 

CONTACT:

Şevket YILMAZ – Proje Koordinatörü

E-mail: sevket.yilmaz@hku.edu.tr

Tel: 0342 211 80 80 /  1227