Dijital Reklam ve Pazarlama Eğitimi Gerçekleştirildi!

Dijital Reklam ve Pazarlama Eğitimi 28 Eylül 2022 tarihinde HKÜ’de gerçekleştirilen yüz yüze eğitimle başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından yürütülen ENHANCER projesi kapsamında KOBİ’ler, Girişimler ve Mentorler için Dijital Reklam ve Pazarlama Eğitimi düzenlendi.

ÜCRETSİZ olarak düzenlenen bu eğitim, 28 Eylül – 3 Ekim 2022 tarihleri arasında olmak üzere;

28 Eylül tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında HKÜ Kampüsü KALITTO Dersliğinde yüz yüze olarak,

30 Eylül ve 3 Ekim tarihlerinde 13:30-16:30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Eğitim içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır;
A. Kobiler İçin Dijital Dönüşüm ve Dijital Pazarlama
• Pazarlama Ve Kavramsal Çerçevesi
• Bütünleşik Pazarlama İletişimi Nedir?
• Digital Pazarlamaya Giriş
• Digital Pazarlama Kanalları
• Diğital Pazarlama Stratejileri ve Yönetimi

B. KOBİ’lerde Marka Yönetimi Süreci ve Dijitalleşme
• Marka yaratım süreci
• Başarılı marka stratejileri
• Dijitalde marka nasıl yaratılmalıdır?

C. KOBİ’lerde Dijital İçerik Üretimi
• Dijital İçerik Türleri
• Kısa video çekimi ve düzenlenmesi
• Etkili içerik için fotoğraf üretimi
• Sürekli içerik üretimi
• İçerik üretiminde yaklaşım