Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, araştırmacılar, girişimciler ile KOBİ’lere; fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere (prototipe) dönüştürme imkânı sağlamaktadır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen merkezin hedefi; girişimcilerin Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve ticarileşme süreçlerini desteklemek ve hızlandırmak suretiyle yüksek nitelikli ve katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasıdır.

Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından yönetilen merkez akademik ve teknik mentorler, danışma kurulu ve uzman personeli ile hizmet veren Kalyon Garaj 3 ana birimden oluşmaktadır:

Mekanik Atölye: Talaşlı imalat işlemleri yapılan atölyede proje ihtiyaçlarına bağlı olarak CAD çizimleri, CAM işleme yazılımı ile yüksek hassasiyetle prototipler üretilmektedir.

Elektronik Atölye: Yüksek hassasiyetli test ve ölçüm cihazlarını bulunduran atölyede elektronik kart tasarımı ve imalatı yapılmaktadır.

Tersine Mühendislik Atölyesi: Objelerin taranması, 3 boyutlu modellenmesi, gelişmiş prototiplerin üretilmesi işlemleri yapılmaktadır.

Kalyon Garaj İşbirliği ve İletişim için;

Tel: 90342 211 80 80 / 2240